Tác giả: Thuần Tình Tê Lợi Ca

Tên tiếng hán: 纯情犀利哥