Tác giả: Lô Trung Hỏa Noãn Nhĩ Ngã

Tên tiếng hán: 炉中火暖你我